Jak możemy Ci pomóc?

A Zendesk theme with integrated Knowledge Base Providing community based support.

Czy po zakończonej dostawie dostaję dokument potwierdzający wykonanie usługi?

Obserwuj

Tak. Protokół Dostawy sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje u Ciebie po zrealizowaniu usługi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1